Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu

 1. Udělujete tímto souhlas Andrea Haraštová, se sídlem Malešovice 152, Malešovice, 664 65, IČ 65781741, zapsaná v živnostenském rejstříku ŽL vydaný MÚ Pohořelice, OŽÚ, ev.č.: 370404-371304366, č.j. OŽÚ/28013/07/ŽL/F (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:
  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • fakturační adresu
  • dodací adresu
  • historii objednávek 
 2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
  • zřízení a administrace uživatelského účtu
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:
  • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.
  • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů Andrea Haraštová. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
  1. Poskytovatel webhostingu ArtGate s.r.o., IČ: 27696464;
  2. Poskytovatel platební brány EVO Payments International s.r.o., IČ: 03802205, pokud při objednávce zvolíte platbu platební kartou online;
  3. Přepravní partneři, především: Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS), IČ: 260 87 961, FROGMAN s.r.o., IČ: 49434624, GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., IČ: 36624942, Slovak Parcel Service s.r.o., IČ: 31329217, Slovenská pošta, a. s.: IČ: 36 631 124 pokud Vám přepravují zboží;
  4. Poskytovatel SMS brány SMSbrána s.r.o. IČ: 06719350;
  5. Poskytovatel reklamních a analytických služeb Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047);
  6. Poskytovatel reklamních a analytických služeb Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
  7. Dodavatelé zboží nebo servisní centra příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;
  8. Další zpracovatelé, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů (např. externí účetní)
  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
 5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@adkosmetika.cz
 6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, nebo emailu s žádostí o odstranění. 
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost,
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.